ABC-Klubben for de ældste børnehavebørn

En formiddag om ugen samles de kommende skolebørn i ABC-klubben.

 I ABC-klubben arbejder og leger børnene med skoleforberedende aktiviteter.

Vi tager udgangspunkt i at "I Kernehuset leger man sig klog". Dvs. at børnene møder forskellige former for indlæring på en sjov og legende måde.

Vi har et nært samarbejde med både Lyshøjskolen og Eltang skole, og udveksler ideér og forventninger i forhold til overlevering af børnene.

 

Overgang til skole:

  • Det er politisk vedtaget at børn skal begynde i skole i august, i det år de fylder 6.

  • Der etableres ”glidende overgang”, hvilket betyder at børn, som skal begynde i skole, flyttes fra børnehave og over i SFO pr 1. april, det år barnet skal påbegynde skolegang.

  • Vi har et godt samarbejde med Lyshøjskolen og Eltang skole, som fortrinsvis er de skoler vi afleverer børn til.

  • De kommende skolebørn har arbejdet i vores ABC-klub med skolerelaterede opgaver, for at blive skoleparate. Derved er de kendt med hinanden og har prøvet nogle af de krav, der stilles dem ved skolestart.