Behovsåbent

i Kolding kommune er det politisk bestemt, at der i  visse perioder af året, kun holdes en daginstitution i hvert skoledistrikt åbent. Man kalder det behovsåbent, fordi det er beregnet for de børn, hvor forældrene har behov for, at deres barn er i et pædagogisk tilbud.

Dage med behovsåbent i Kolding kommune:

 • De  3 hverdage før påske (I 2020 forventer vi at være i Strandhuse børnehave)
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag ( I 2020 forventer vi at være i Strandhuse bhv.)
 •  Uge 28 + 29 + 30 i 2020 (I 2020 er vi i Drejens)
 • Dagene mellem jul og nytår ( I 2020 forventer vi at være i Strandhuse bhv.)
 •  

  Dage hvor der er helt lukket (hvor der ikke tilbydes alternativ åbent):

  Grundlovsdag den 5 juni og juleaftensdag den 24 december har alle institutioner i Kolding Kommune lukket.

   

  I alle institutioner vil forældrene i god tid inden ferieperioderne blive bedt om at tilkendegive, om deres barn holder fridage/ferie eller har brug for det pædagogiske tilbud. Dette foregår om hovedregel via NemIntra/MitKolding eller alternativt opslag i institutionerne.

  I nogle perioder kan det pædagogiske tilbud være flyttet til en anden institution. Der vil som hovedregel følge personale med børnene, dog ikke i den fulde åbningstid. Vi samarbejder med: Daginstitutionen Petersbjerggård, Daginstitutionen Drejens og Gl. Kongevej, Strandhuse, Eltang.

  I tilfælde af tilmelding vil institutionen igen kontakte forældrene ca. en uge inden ferieperioden for at høre, om der skulle være ændringer i forhold til det tilmeldte.

  Det er meget vigtigt for den enkelte institution, at målrette personaleressourcer efter antal tilmeldte børn. Dette for at frigive ressourcer til de perioder, hvor der er mange børn.