Sygdom

Vi modtager kun raske børn i institutionen.

Vi modtager barnet igen, når det er feberfrit og rask nok til at deltage i de daglige aktiviteter ude og inde.

Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. "smitsomme sygdomme hos børn".

Bliver barnet sygt eller kommer til skade medens det er i institutionen, vil vi altid kontakte forældrene.