Opstart

Når I påtænker at skrive jeres barn op til en plads i Kernehuset, er I velkommen til også at kontakte institutionen for at aftale et besøg. Her kan I få en rundvisning, og der er mulighed for at afklare eventuelle spørgsmål.

Vuggestuen:

  • Det kan være en stor omvæltning, når ens barn skal starte i vuggestue. Derfor lægger vi vægt på at gøre opstarten så god som muligt for barnet og jer forældre.

  • I har mulighed for at lade barnet få korte dage i opstarten. Ligeledes er I velkommen til at blive lidt og følge stuens arbejde, og I skal selvfølgelig stille alle de spørgsmål der lige falder jer ind.

Børnehaven:

  • Når jeres barn skal starte i børnehaven kender vi ofte barnet i forvejen, fordi det jo har gået i vuggestuen tidligere.

  •  Barnet flyttes over i børnehaven, når det fylder tre år.

  • Vi forsøger, så vidt det er muligt, at tage hensyn til ønsker mht. valg af stue.

  • Barnet som flytter fra vuggestuen og over i børnehaven, kommer så ofte som muligt på besøg på den stue det skal gå på.

  • Vi arbejder meget på tværs i huset, så både børn og voksne kender hinanden i forvejen.