Traditioner/Årsplan

FASTELAVN

Til fastelavn slår vi katten af tønden. Børnene må gerne komme udklædte hjemmefra. Om eftermiddagen inviteres forældre og søskende til fastelavnshygge i kernehuset.

MOTIONSDAG

To gange årligt - i foråret og efteråret - afholdes der motionsdag i kernehuset, hvor alle børn deltager i bevægelseslege og aktiviteter klubvis. Dette foregår som regel på legepladsen.

PÅSKE

Vi holder påskefrokost på stuerne. Her hygger vi med fælles buffet. Der synges påskesange, og måske har påskeharen været på besøg.

LEGEPLADSDAG

En gang årligt - typisk i april eller maj - holdes der arbejdsdag på legepladserne, hvor husets børn, forældre og søskende møder op og hjælper med at gøre legepladserne klar til sommeren. Legepladsdagene afsluttes med en hyggelig fællesspisning. Forældrebestyrelsen står for arrangementet i samarbejde med personalet.

JUL

December måned indledes med fællessang i salen, hvor alle børn og voksne er med til at synge julen ind.

Hver stue har sine egne traditioner med nisser, julesange og julehistorier, ligesom der klippes, klistres og pyntes op.

JULEFROKOST

På hver stue i børnehaven holder børnene julefrokost. Hvert barn bidrager med lidt til den fælles julebuffet.

I vuggestuen sørger den kostansvarlige for julefrokosten.

LUCIA

De ældste børnehavebørn går om formiddagen Lucia for pensionisterne på Basagerhus. Om eftermiddagen inviteres søskende og forældre til Lucia og hygge i Kernehuset.

JULEARRANGEMENT I KIRKEN

 Kernehusets børn og voksne deltager i et julearrangement i kirken.  Alle børn og voksne i Kernehuset går til kirken, hvor nogle af Kernehusets børn opfører krybbespil. Forældre og bedsteforældre er velkomne til at overvære krybbespillet i kirken. Når børnene kommer tilbage til Kernehuset, spiser vi alle risengrød.

BØRNEFØDSELSDAG

 Aftal gerne med pædagogerne på stuen, hvordan fødselsdagen skal fejres. Forældrene er velkomne til at deltage i festen i institutionen. Alternativt kan man kan sende noget spiseligt med herhen der nemt lader sig fordele blandt stuens børn.

Nogle børn  vil gerne fejre fødselsdagen hjemme med kammeraterne fra stuen. Det vil vi gerne være med til, hvis I bor et sted, som vi kan nå, enten til fods eller med offentlige transportmidler. Børnene skal ikke have gaver med. Vi laver en lille overraskelsesgave fra alle børnene på stuen. 

BEDSTEFORÆLDREDAG

Vi afholder bedsteforældredag én dag i foråret. Her inviteres børnenes bedsteforældre til at komme i Kernehuset. Bedsteforældrene medbringer en blomst, som de planter sammen med barnebarnet. Vi hygger, drikker kaffe og saftevand og spiser kage og frugt.