Når Jeres barn får tilbudt en plads i Kernehuset, indbydes I til en samtale med en af de pædagoger på stuen, hvor Jeres barn skal gå. Når barnet har gået i Kernehuset i ca. 3 måneder, tilbydes I en samtale omkring opstarten. Derudover tilbydes forældre til kommende skolebørn en samtale inden skoleindskrivningen. Vi vil altid henvende os til Jer forældre og bede om en samtale, hvis vi finder dette nødvendigt. Og I er velkomne til at henvende Jer, hvis I ønsker en samtale med os.