Hygiejneuge

I samarbejde med jer forældre, ønsker vi i Kernehuset at give børnene gode vaner ift. håndhygiejne.

Vi vasker hænder før og efter måltider, efter toiletbesøg, og når vi komme ind fra legepladsen eller fra en tur.